Analiza finansowa firmy

Zadaniem każdej firmy jest generowanie zysków poprzez dostarczanie na rynek konkretnych produktów bądź usług. Chcąc kolejno inwestować należałoby ocenić jej stan finansowy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę duże firmy i korporacje. To właśnie analiza finansowa firmy pozwala określić jej stan.

Analizę finansową wykonuje się przede wszystkim w celu określenia kondycji przedsiębiorstwa – najczęściej powodem jej wykonania są planowane inwestycje i przedsięwzięcia. Niejednokrotnie to właśnie ona pozwala ocenić efektywność pracy zatrudnionych specjalistów, by w razie konieczności wprowadzić konieczne zmiany. Nierzadko powodem wykonywania tejże analizy jest również nagłe pogorszenie wyników finansowych.

Podstawowymi narzędziami, jakie wykorzystuje się w celu wykonania analizy finansowej jest ogólny bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, znany również jako cash flow. Jeśli w firmie nie jest zatrudniony specjalista, który może wykonać niezbędne wyliczenia zawsze można skorzystać z zewnętrznych jednostek, takimi są na przykład biura rachunkowe w Olsztynie czy gdziekolwiek indziej na terenie Polski. To właśnie takie biura jak Stencel posiadają wykwalifikowana kadrę księgowych, którzy rzetelnie uporają się z wszelkimi wyliczeniami dając tym samym jasny obraz sytuacji finansowej firmy i jej kondycji na rynku względem chociażby konkurencji. To dzięki nim przedsiębiorstwo jest w stanie wprowadzić natychmiast niezbędne korekty w swojej działalności, by wyniki finansowe uległy zamierzonej poprawie.