Bezpieczna praca na wysokościach

To właśnie praca na wysokościach obarczona jest ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem. Budowa, remonty czy jakiekolwiek zadania, które mają być wykonywane ponad powierzchnią ziemi muszą być odpowiednio zabezpieczone. Jeszcze do niedawna stosowano w tym celu rusztowania. Musimy jednak wiedzieć, że te nie zawsze się sprawdzają. Przede wszystkim jego rozłożenie zabiera ogrom czasu i powierzchni. Poza tym nie jest to dobre rozwiązanie w przypadku prac krótkoterminowych bądź na małej powierzchni terenu. W takich przypadkach dużo lepiej sprawdzają się podesty na samochodach, które wznoszą pracowników na określoną wysokość. Ich główną zaletą jest możliwość dowolnego przemieszczania się w krótkim czasie. Ponadto, podesty mają odpowiednie zabezpieczenie, zresztą może je obsługiwać tylko osoba, która odbyła właściwe szkolenie.

Każdy z pracowników, który podejmuje się wykonywania swoich zawodowych obowiązków powinien uprzednio przejść odpowiedni kurs, na którym pozna podstawowe zasady bezpieczeństwa. Co więcej, jeśli w miejscu prac na wysokościach wykorzystywane są jakiekolwiek maszyny to muszą być one w pełni sprawne – pamiętajmy, że ich rozstawienie to ryzyko nie tylko dla pracowników, ale również otoczenia. Nie można na przykład narażać przechodniów na jakikolwiek wypadek. Jeśli sprzęt posiada usterkę należy ją niezwłocznie naprawić – idealnie jest, jeśli wspomniany podnośnik objęty jest opieką serwisową autoryzowanego ośrodka. Dzięki temu mamy pewność, co do jego stanu technicznego.