Biomasa paliwo na obecne czasy

Niższe kwoty na comiesięcznych rachunkach a przy tym dbanie o środowisko to coś, co idzie ze sobą w parze i jest korzystne zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zamiast wykorzystywać rezerwuar węgla, można postawić na odnawialny źródła energii. Jednym z nich jest spalanie biomasy.

Czym jest biomasa?

Biomasa to w zasadzie jedno z najstarszych, łatwo dostępnych i odnawialnych źródeł energii. W obecnych czasach rośnie zapotrzebowanie na alternatywne źródła energii właśnie ze względu na ich niewielki koszt i dostępność. Myśląc o spalaniu biomasy, najczęściej mamy na myśli drewna, a to może występować pod różnymi postaciami zrębki, brykiet, pellet. To jednak niejedyne formy biomasy.

Rodzaje biomasy

Biomasa może występować w różnych stanie skupienia, w jej skład zazwyczaj wchodzą produkty pochodzenia organicznego. Spalanie biomasy prowadzi do efektywnego pozyskania energii. Do najpopularniejszych rodzajów biomasy zaliczamy:

  • zrębki, czyli rozdrobnione kawałki drewna, często uważane jako tzw. odpad poprodukcyjny,
  • pellet, czyli rozdrobnione trociny drewna, zbóż, słowy czy ziaren, ogólnie więc rozdrobniona masa roślinna,
  • brykiet, czyli rozdrobniona masa podobna do pelletu,
  • drewno kawałkowe,
  • słoma,
  • ziarna i zboża.

Czy biomasa to faktycznie ekologiczne paliwo?

Spalanie biomasy wiąże się z wydzieleniem dwutlenku węgla, dlatego może budzić wątpliwości co do ekologiczności całego procesu. Jest on jednak potrzebny roślinom do prawidłowego przebiegu fotosyntezy:

-w dzień pobierają one dwutlenek węgla,

-by w nocy móc oddać nam tlen.

Koniec końców bilans wychodzi więc na plus.

Rodzaje kotłów

Spalanie biomasy, jak również spalanie zrębki wymaga odpowiedniego sprzętu oraz przygotowania kotłowni. Do najczęściej wykorzystywanych rozwiązań należą;

  • kotły ZGH,
  • kotły KWRR wielopaliwowe,
  • kotły KWPK,
  • kotły KWH.