Czym różni się zespół aspergera od autyzmu?

Każdego roku na całym świecie coraz częściej diagnozuje się dzieci z zespołem Aspergera bądź dzieci z autyzmem. Wpływ na to ma przede wszystkim coraz większa wiedza z tego zakresu biorąc pod uwagę samych lekarzy. Jeszcze do niedawna zarówno zespół Aspergera jak i autyzm uznawany był po prostu za wyjątkowe cechy charakteru dziecka a malec często był odrzucany za swoje odmienne zachowanie. Uważało się, że jest niegrzeczny, bo wybuchał złością czy agresją nieadekwatnie do sytuacji, był nadpobudliwy bądź wręcz przeciwnie, wykazywał cechy idealne dla introwertyka.

Edukacyjne klocki konstrukcyjne

Dzisiaj jednak z łatwością rozpoznaje się już zarówno zespół Aspergera jak i autyzm i są to dwie oddzielne jednostki kliniczne. Uznaje się też, że sam Asperger jest bardziej łagodną wersją autyzmu jednak i w takich przypadkach terapia zespołu Aspergera jest niezbędna, by dziecko mogło sprawnie komunikować się z otoczeniem i być w pełni samodzielnym w okresie dorosłości.

Wyraźne różnice pomiędzy obiema jednostkami widać już po objawach zaburzeń. Zespół Aspergera cechuje brak umiejętności interpersonalnych, niechęć do zmian, wrażliwość na nagłe bodźce zewnętrzne czy problemy z wyrażaniem emocji. Autyzm objawia się natomiast znacznym wycofaniem. To brak reakcji na bodźce, brak zainteresowania, brak umiejętności społecznych, unikalnie kontaktu wzrokowego czy problemy z motoryką ruchowa i mowy.

Trzeba jasno zaznaczyć, że oba rodzaje zaburzeń wymagają profesjonalnej terapii. Tylko wtedy dzieci mają szansę na normalne życie chociaż niektóre z objawów zarówno Aspergera jak i autyzmu mogą pozostać już do końca życia.