Czym są alimenty?

Według definicji alimenty to świadczenie, które jest wypłacane na rzecz członków rodziny lub innych uprawionych osób. Do środków z tego tytułu mogą zostać uprawione osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej lub krewni dalszego rzędu. Obowiązek wypłaty świadczenia tego typu pojawia się wtedy, kiedy dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji materialnej np. nie ma środków na własne utrzymanie. 

Warto wiedzieć, że o pomoc w postaci alimentów mogą ubiegać się zarówno małoletnie dzieci (ich opiekunowie), jak i rodzice dzieci, którzy z biegiem lat utracili możliwość pozyskiwania dochodów wystarczających na ich utrzymanie. Każdy, kto chce ubiegać się o alimenty powinien wiedzieć, że rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego. Najczęstszą formą świadczenia alimentacyjnego jest jednak ubieganie się o dodatkowe środki na utrzymanie dziecka przez np. jednego z rodziców po rozwodzie. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego służą do zapewnienia środków utrzymania (czyli bieżących potrzeb) tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Jak złożyć wniosek o alimenty?

Złożenie pozwu o alimenty jako rodzic lub opiekun prawny dziecka (ale nie tylko) wymaga nie tylko przygotowania odpowiedniego pisma, ale i dokumentacji. W tym przypadku warto skorzystać z pomocy adwokata z wieloletnim doświadczeniem np. kancelarii KCW w Kielcach. To szansa na sprawne przygotowanie pozwu, ograniczenie ryzyka niepowodzenia sprawy. Warto dodać, że z pomocą adwokata można też ubiegać się o zmianę wysokości otrzymywanych alimentów np. na dziecko. Sam proces złożenia wniosku jest dość prosty. Wystarczy złożyć wiosek o alimenty w Sądzie Rejonowym do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, który jest właściwy do miejsca zamieszkania osoby pozwanej do wypłaty alimentów. Złożenie pozwu tego typu jest całkowicie wolne od opłat sądowych. W razie skomplikowanych spraw o alimenty pomoc kancelarii w Kielcach może okazać się nieoceniony.