Czym zajmuje się safety Assessor?

Każdy produkt kosmetyczny nim zostanie dopuszczony do obrotu podlega ocenie bezpieczeństwa. Na tę składają się dwa etapy, ogólna ocena, jak i szczegółowa ocena dokonywana przez wykwalifikowane eksperta, zwanego Safety Assessorem. Jego rola w dokonywaniu oceny bezpieczeństwa kosmetyków jest niezwykle ważną.

Safety Assessor musi wykazywać się szeroką wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością zastosowanie jej w praktyce. Nadto musi umieć korzystać z dostępnej literatury oraz sporządzonych dotąd badań, danych odnośnie poszczególnych surowców. Ocenia on bowiem nie tylko każdy składnik z osobna, ale i proporcje, ilość zastosowanych składników dozwolonych, jak i tych, które dozwolone są do zastosowania w ograniczonej ilości. Dokonuje więc oceny, wyliczeń, badań i testów. Ogólnych oraz dodatkowych, w zależności od grupy produktów kosmetycznych i ich przeznaczenia.

W pierwszej kolejności Safety Assessor bierze pod uwagę wszystkie otrzymane dane, w tym te, które zostały pozyskane od producenta danego kosmetyku. Następnie korzysta z dostępnej literatury toksykologicznej, w tym toksykologicznych baz danych, a także danych, jakie zostały pozyskane na potrzeby oceny bezpieczeństwa innych produktów, na przykład leków bądź żywności. Ocenia także czy skład kosmetyku zgodny jest z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Musi również zbadać, jaki i czy w ogóle zachodzą interakcje pomiędzy kosmetykiem, a opakowaniem, w jakim się znajduje.

Po dokonaniu niezbędnych badań, wykonuje obliczenia względem tego, jaka ilość danego produktu może zostać zaaplikowana każdego dnia, a także uwzględnia zalecane oraz dające się przewidzieć zastosowanie produktu. Ocenia również ilość poszczególnych składników, które podczas aplikacji mogą wniknąć do organizmu. Wyznacza następnie tak zwany margines bezpieczeństwa dla każdej substancji, jaka została zastosowana w produkcie kosmetycznym.

Jeśli w grę wchodzą produkty kosmetyczne do stosowania na przykład do wrażliwej skóry, dla dzieci bądź do intymnych części ciała, ocena bezpieczeństwa kosmetyku podlega szczególnej kontroli. Kolejno ocenia, jakie działania niepożądane mogą wystąpić, a do tego niezbędna jest analiza udokumentowanych przypadków.

Jeśli Safety Assessor wyda oświadczenie, że dany produkt kosmetyczny nie jest w pełni bezpieczny, takowy nie może zostać wprowadzony do obrotu.