Dlaczego studenci nie bronią się w pierwszym terminie?

Konkretne okresy edukacyjne zawsze wiążą się z pewnego rodzaju egzaminami końcowymi. Pierwsze szczeble zwieńczone są testami kompetencji, podsumowującymi wiadomości zdobyte w przeciągu kilku ostatnich lat. Na studiach sprawa wygląda już nieco inaczej, ponieważ tam oprócz egzaminów z danych przedmiotów po każdym semestrze, na sam koniec studiów jesteśmy zobligowani do napisania pracy dyplomowej oraz tzw. obronienia jej. Pisanie prac doktorskich, magisterskich i licencjackich bardzo często przysparza studentom wielu problemów, a tylko nieduża ich część broni się w wyznaczonym pierwszym terminie. Czym jest to spowodowane?

Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z objętości pracy dyplomowej. W zależności od uczelni, na której studiujemy oraz stopnia studiów waha się ona od kilkudziesięciu do nawet kilkuset stron. Niektórych przeraża sama ta liczba i trzeba przyznać, że to nic dziwnego. Dlatego właśnie kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór tematu.

Tematem naszej pracy dyplomowej powinno być coś, o czym mamy pojęcie. Przykładowo może to być projekt, który mógłby zostać zrealizowany w przedsiębiorstwie, w którym na co dzień pracujemy. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, powinniśmy go oprzeć na wiedzy zdobytej podczas studiów. Ciężko byłoby napisać nam kilkadziesiąt stron o temacie, o którym nie mamy zielonego pojęcia.

Sprawą kluczową jest także dzień, w którym zaczniemy pracować nad naszym projektem. Nie można zostawiać tego na ostatnią chwilę, a najlepiej zacząć pisanie pracy co najmniej 3-4 miesiące przed terminem jej oddania. Musimy pamiętać, że tylko sumienne wywiązywanie się z kolejnych etapów pracy pozwoli nam na terminową obronę.

Dobrze jest także mieć osobę, u której możemy zasięgnąć rady, która nam pomoże w naszym projekcie, dlatego wybór promotora (opiekuna pracy) jest bardzo ważny. Profesorowie na uczelniach są różni, dlatego powinniśmy poznać sylwetki potencjalnych promotorów i wybrać tego, który faktycznie jest pomocny i chętnie ukierunkuje naszą wiedzę oraz pracę.