Jak diagnozować autyzm?

Pierwsza diagnostyka autyzmu zawsze jest poprzedzona dokładną obserwacją dziecka. Zaburzenia związane z tą chorobą występują już we wczesnym dzieciństwie, nawet w okresie niemowlęcym.

Pierwszymi objawami jest brak kontaktu na bodźce zewnętrzne, dziecko nie wykazuje zainteresowania otoczeniem, jest wycofane i widać, że stanowczo izoluje się od środowiska.

Prawidłowa diagnoza choroby, jaką jest autyzm przebiega natomiast po specjalistycznych konsultacjach z psychologiem, psychiatrą czy pedagogiem specjalnym – najczęściej przebiega ona na etapie przedszkolnym bądź wczesnoszkolnym malca.

Filtry do wody na kran

W celu diagnozy autyzmu stworzono jasne kryteria, zgodne z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, którymi posługuje się lekarz rozpoznający zaburzenia.

Warto zaznaczyć, że od razu po postawieniu diagnozy dziecko powinno zostać poddane terapii, która nie tylko będzie łagodzić występujące już oznaki, ale również spowoduje zastój tych, które pojawiają się jako kolejne.

Mądre zabawki dla dzieci

W tym celu powstały na przykład szkoły dla dzieci z autyzmem w Warszawie, których celem jest stworzenie idealnych warunków uczniom wymagającym specjalnej troski. Taka edukacja, połączona z odpowiednią terapią pozwoli zniwelować wyobcowanie i sprawi, że dziecko śmiało nawiąże kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale i całym otoczeniem a komunikacja nie będzie sprawiać mu większych problemów. Należy przy tym zaznaczyć, że terapia szkolna powinna być wsparta działaniami rodziców, którzy podejmą dalsze działania terapeutycznym w domowym zaciszu.