Które przedszkole lepsze – prywatne czy publiczne?

 

O tym, że właściwy wybór odpowiedniego przedszkola jest bardzo ważny w rozwoju każdego dziecka wiedza doskonale wszyscy odpowiedzialni rodzice. Do ich dyspozycji są oferowane dwa najpopularniejsze rozwiązania, przedszkole publiczne oraz przedszkole prywatne. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od możliwości finansowych rodzica. Przedszkole prywatne, bowiem to nieco wyższe opłaty za dziecko uczęszczające do tej placówki

Przedszkole publiczne

Jest ono w dalszym ciągu najpopularniejszą opcją wczesnej nauki i opieki nad dzieckiem. Popularność tego rodzaju placówek wynika oczywiście z niskich opłat za dziecko i dobrych zazwyczaj warunków sanitarno – bytowych dla każdego malucha. Właścicielem czy też prawnym opiekunem takiej placówki jest zazwyczaj samorząd gminy. W związku z pewnymi ustawami o nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, gmina lub miasto finansuje jedynie pięć godzin podstawowego nauczania programowego. Nadprogramowe zajęcia są związane z dokonywaniem dodatkowej opłaty. W niektórych przedszkolach publicznych może powstać sytuacja, w której dziecko po zakończonym nauczaniu powinno zostać z niego odebrane, co może być utrudnieniem dla osób dłużej pracujących. Dobrze jest, zatem żebyśmy znaleźli przedszkole na trasie naszego dojazdu do pracy lub bardzo blisko miejsca zamieszkania, co pozwoli na odbiór dziecka przez dziadków. W przedszkolu publicznym obowiązuje rejonizacja dzieci przyjmowanych do placówki przedszkolnej.

Przedszkole niepubliczne

Już jak sama nazwa wskazuje jest to placówka o charakterze prywatnym utrzymująca się z opłat rodzica za dziecko oraz drobnych dotacji samorządowych. Pozyskiwanie środków na sprawne funkcjonowanie przedszkola leży w kwestii osoby lub osób zarządzających przedszkolem. Jedną z różnic jest to, że przedszkola tego typu zapewniają realizacje podstawy programowej bez sztywno określonych godzin w ciągu dnia. Bardzo ważne, zatem jest sprawdzenie czy placówka tego rodzaju realizuje program ministerialny oraz jakie kwalifikacje posiadają osoby znajdujące zatrudnienie w placówce. Tego rodzaju przedszkole Konstancin nie podlega jakiejkolwiek rejonizacji i do punktu przedszkolnego może uczęszczać dziecko z dowolnej okolicy.

Puzzle swiecace w nocy

Istnieją jeszcze mini placówki zakładane przez samych rodziców mających ku temu odpowiednie warunki lokalowe. Opcja oddania malucha do przedszkola domowego zapewnia mu rozwój w mniejszym gronie dzieci uczących się w tym miejscu.

Naturalnie każde z powyższych rozwiązań ma swoich zagorzałych zwolenników jak też twardych przeciwników.