Raport bezpieczeństwa kosmetyku – co to jest?

Kosmetyk, jaki jest każdy widzi, czuje i docenia korzystając z niego do swojej codziennej higieny osobistej lub makijażu czy też innego rodzaju formy upiększenia ciała a nawet całej sylwetki. Żeby jednak móc korzystać ze skutecznego i w pełni bezpiecznego produktu kosmetycznego wymagane jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Po wykonaniu wielu różnego rodzaju badań i modyfikowaniu składników znajdujących się w produktach kosmetycznych przychodzi pora na raport bezpieczeństwa kosmetyku. W raporcie tym znajdują a przynajmniej powinna znajdować się informacja na temat bezpieczeństwa kosmetyku oraz informacja w postaci oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Informacja na temat bezpieczeństwa kosmetyku.

Ta część raportu powinna zawierać między innymi informacje na temat:

– ilości oraz jakości składników znajdujących się w kosmetyku,

– właściwości kosmetyku,

– specyfikację mikrobiologiczną,

– opis działania kosmetyku,

– możliwość ewentualnego narażenia pewnych miejsc, które nie powinny być poddawane działaniu kosmetyku,

– kontur toksykologiczny kosmetyku,

– opis możliwości wystąpienia działań niepożądanych wynikających z zastosowania kosmetyku,

– ogólna informacja na temat kosmetyku.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku.

Jest to wieloetapowe postępowanie proceduralne, które zostało w bliższy sposób określone w aktach prawnych. Do najbardziej typowych czynności znajdujących się w raporcie na ten temat należą bez wątpienia:

– instrukcja używania oraz opis ostrzeżenia w kierunku możliwości wystąpienia skutków ubocznych,

– wyjaśnienia naukowe,

– ogólny wniosek oceny kosmetyku wraz z podaniem kwalifikacji eksperta przygotowującego tą część raportu.

Ostatnim etapem, kiedy tworzy się raport bezpieczeństwa kosmetyku jest raport stwierdzający, że oceniany kosmetyk jest bezpieczny dla jego użytkownika i otoczenia. W oświadczeniu w formie raportu pod uwagę są zazwyczaj brane wszystkie dane oceniające wiarygodność pochodzenia i jakość każdego ze składników kosmetyku. Oświadczenie powinno naturalnie być imiennie podpisane przez osobę wykonującą raport bezpieczeństwa kosmetyku.

Każda z obu części raportu bezpieczeństwa kosmetyku ma na celu dokonanie właściwej oceny w postaci bardzo szczegółowo przeprowadzonej analizy toksykologicznej produktu kosmetycznego trafiającego na rynek. Wykonanie oceny bezpieczeństwa kosmetyku i końcowego jej raportu ma na celu zapewnienie wprowadzanie i użytkowanie bezpiecznych produktów kosmetycznych. Dzięki temu każda osoba decydująca się na zakup i użytkowanie danego kosmetyku ma pewność, że nic jej nie zagraża w wyniku jego stosowania.