Szkolenia na podesty ruchome

Pracownik, który chciałby zdobyć uprawnienia na obsługę podestów ruchomych musi przejść odpowiednie szkolenie. Takie wymogi obowiązują nie tylko w Polsce, ale przynajmniej całej Unii Europejskiej – właśnie dlatego wiele polskich ośrodków, w których można takowe odbyć oferuje dzisiaj kursy nie tylko w naszym, rodzimym języku, ale również po angielsku czy niemiecku. Właśnie z tych korzystają osoby, które planują zarabiać poza granicami naszego kraju. 

Podesty ruchome inaczej zwane również podnośnikami koszowymi czy zwyżkami wykorzystywane są niemal na każdym placu budowy i coraz częściej przy pracach mniejszego formatu, na wysokościach. Dzięki nim możliwe jest wzniesienie pracownika na określoną wysokość wraz z niezbędnym do pracy sprzętem bez konieczności rozstawiania czasochłonnego i zajmującego wielkiej powierzchni rusztowania. Nie każdy może jednak tego rodzaju sprzęt obsługiwać. Zachowane warunki bezpieczeństwa związane są przede wszystkim z ryzykiem utracenia stabilności maszyny, co może skutkować wypadkiem zagrażającym życiu pracowników bądź osób przypadkowych, znajdujących się z najbliższym otoczeniu wykonywanych robót.

Szkolenia na podesty ruchome mogą być przeprowadzane tylko przez Urząd Dozoru Technicznego bądź ośrodki do tego upoważnione. Jednym z nich jest między innymi Gizo, firma, która organizuje szkolenia indywidualne oraz na zlecenie pracodawców a całość kursu jest zgodna z wytycznymi Urzędu. Szkolenie takie zawsze podzielone jest na dwa etapy – to część praktyczna, podczas której kursant zdobywa wiedzę na temat technicznych aspektów obsługi urządzenia oraz zaznajamia się z zasadami bezpieczeństwa oraz teoretyczna, która pozwala na rzeczywistą obsługę i naukę wszelkich manewrów wykonywanych podczas wykorzystywania podestów ruchomych.