Metoda Montessori a wychowanie bezstresowe

Metoda Montessori a wychowanie bezstresowe

Powszechnie uznaje się, iż Metoda Montessori to nic innego jak bezstresowe wychowanie. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że jest to skojarzenie mylne bowiem okazuje się, że są to dwie zupełnie różne formy wychowawcze, tym bardziej, że dzisiaj definicja bezstresowego wychowania uległa wielkiej zmianie. Za bezstresowe wychowanie uznaje się dzisiaj brak jakichkolwiek zasad, ograniczeń, reguł. Dziecko robiWięcej oMetoda Montessori a wychowanie bezstresowe[…]