Tolerancja – jak jej nauczyć dziecko?

Bycie innym jest normalne tylko jak wytłumaczyć ta „inność” dziecku tak, by traktowało ją na równi z ogólnie przyjętymi standardami? W tym aspekcie bardzo dużą rolę odgrywają oczywiście rodzice, ale również przedszkole i szkoły, w których dziecko na co dzień spotykać się może z odstępami od reguły.

Dobrym przykładem jest szkoła specjalna Warszawa, gdzie dzieci z różnymi zaburzeniami spędzają czas na nauce i zabawie razem a akceptacja rówieśnika staje się rzeczą oczywistą, bo w końcu zanika odmienność i ta przeradza się w przyjaźń bez względu na chorobę, z którą boryka się malec.

Tolerancja to otwartość na zaistniałe różnice – może to być widok osoby o innym kolorze skóry, osoby na wózku inwalidzkim a nawet osoby, która wybiera inny chociażby w kwestiach ubioru styl.

Zadaniem kadry pedagogicznej i rodziców jest wzbudzenie szacunku do odmienności, zrozumienia bez potępiania czy krytykanctwa. Małe dzieci, te w wieku przedszkolnym bardzo często na „inność” reagują strachem czy przerażeniem i właśnie dlatego tak ważne jest, by przyzwyczajać je od początku do świata, który jest przecież różny.

W szkołach, na przykład tych specjalnych, o których wspomniano wcześniej uświadamia się uczniom, iż odmienność nie jest gorsza i zawsze można znaleźć w niej sporą dawkę zalet. Pamiętajmy, że im wcześniej dziecko nauczy się dostrzegać różnice tym łatwiej będzie je mu zrozumieć w sposób naturalny.