Jakie znaczenie ma opinia biegłego sądowego?

Jeśli okoliczności sprawy wymagają specjalistycznej opinii, sędzia powołuje biegłego. Jego opinia może mieć znaczącą rolę przy wydawaniu werdyktu. Należy zdać sobie sprawę, że sędzia wydaje wyrok na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Nie zawsze jest w stanie rozstrzygnąć spór, jeśli wiarygodność dostarczonych dowodów nie jest pewna.

Okazuje się, że biegłego sądowego może powołać do sprawy sam sąd, ale również strony postępowania. Sędzia może wtedy wniosek o powołanie biegłego przyjąć albo odrzucić. Nawet jeśli przyjmie, nie ma pewności, że opinia zostanie dołączona do akt dowodowych. Sędzia ma w tej kwestii pełen wybór. Może, ale nie musi brać pod uwagę takiej ekspertyzy przy wydawaniu wyroku.

Nie ma jednak wątpliwości, że opinie biegłych sądowych mają w wielu sprawach kolosalne znaczenie i są priorytetem. Nierzadko nawet są głównym dowodem w sprawie. Cenne są obiektywne opinie grafologów czy psychologów, ale eksperci mogą być powoływani niemalże z każdej dziedziny naszego życia. Jeśli tylko zachodzi podejrzenie niedostarczenia wszystkich dowodów albo ich weryfikacja wymaga dodatkowej opinii specjalisty, zawsze należy starać się o powołanie biegłego. Eksperta w danej dziedzinie można znaleźć w każdym mieście. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło typu „lista biegłych sądowych toruń”, by znaleźć właściwą osobę.

Pamiętajmy, że biegły sądowy ma obowiązek wydawać opinię zgodnie z nauczoną praktyką, doświadczeniem i zdobytą wiedzą. Opinia musi być rzetelna i obiektywna. Nie może dochodzić do mataczenia czy działania na korzyść którejś ze stron sądowego sporu.

Co więcej, sędzia może powołać kilku biegłych sądowych. Samodzielnie musi jednak podjąć decyzję o przyjęciu opinii konkretnego eksperta albo jej odrzuceniu. Spory problem pojawia się, kiedy opinie niezależnych specjalistów w danej dziedzinie są odmienne. Można wtedy wnosić o uzupełnienie opinii o kolejne merytoryczne wnioski, które mogą rzucać zupełnie inne światło na całą sprawę.

Opublikowany w inne