Tolerancja – jak jej nauczyć dziecko?

Tolerancja – jak jej nauczyć dziecko?

Bycie innym jest normalne tylko jak wytłumaczyć ta „inność” dziecku tak, by traktowało ją na równi z ogólnie przyjętymi standardami? W tym aspekcie bardzo dużą rolę odgrywają oczywiście rodzice, ale również przedszkole i szkoły, w których dziecko na co dzień spotykać się może z odstępami od reguły. Dobrym przykładem jest szkoła specjalna Warszawa, gdzie dzieciWięcej oTolerancja – jak jej nauczyć dziecko?[…]