Gdzie edukować dzieci z aspergerem?

Chociaż uznaje się, że Asperger jako jednostka kliniczna jest dużo łagodniejszą formą autyzmu to niejednokrotnie dzieci cierpiące na tego rodzaju zaburzenia wymagają specjalistycznej terapii rozwojowej i odpowiedniego modelu kształcenia.

Właśnie z tego względu bardzo często rodzice stawiają na specjalne placówki edukacyjne, na przykład szkoły integracyjne, bo to właśnie w nich ich pociecha znajduje nie tylko fachową pomoc, ale i zrozumienie.

Szkoły specjalne, które przyjmują dzieci z aspergerem znajdują się w znacznej liczbie w Warszawie i okolicach, na przykład Józefosław może pochwalić się tego rodzaju placówką. To właśnie tak klasy są mniej liczebne a nad każdą grupą pieczę sprawuje większa ilość nauczycieli. Co więcej, każdy z pedagogów jest specjalnie przeszkolony do pracy z dziećmi, które wykazują zaburzenia na tle neurologicznym.

Warto też zauważyć, że w szkołach tego rodzaju oprócz podstawowego kształcenia zgodnie z programem wytyczonym przez MEN odbywa się profesjonalna terapia – placówki tego typu posiadają niezbędne pomoce dydaktyczne oraz doskonale wyposażone sale rehabilitacyjne. Oprócz tego dyżury pełni tak zarówno psycholog dziecięcy jak i logopeda.

Istotnym jest również fakt, iż edukacja dzieci z aspergerem przebiega w takich placówkach zgodnie z rytmem każdego ucznia. Dzieci są traktowane indywidualnie, nie bierze się pod uwagę ogółu, ale właśnie potrzeby i możliwości każdego z uczniów.