Czy na ocieplenie budynku potrzebna jest zgoda?

Ocieplenie budynku wchodzi w skład prac budowlanych jednak na tego rodzaju czynności nie jest wymagana zgoda. Trzeba natomiast zgłosić ten fakt jeszcze na etapie planowania w odpowiednim urzędzie.

Wykonywanie ocieplenia budynku ściśle określone jest w prawie budowlanym. Jeśli nie mamy doświadczenia w tych kwestiach to z pewnością poinformuje nas o tym fakcie ekipa budowlana, która będzie wykonywała ocieplenie. Przykładem może być Aluthermo, w której zatrudnieni fachowcy nie tylko informują o konieczności zgłoszenia wykonywania tego rodzaju prac, ale również wskazują jak i gdzie dokładnie tego dokonać.

Najczęściej ocieplenie budynku należy zgłosić do Starostwa Powiatowego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim konieczne będzie przedstawienie dokumentu świadczącego o prawie do zarządzania daną nieruchomością oraz przewidywany plan prac – taki powinna dostarczyć firma budowlana, która zajmie się wykonywaniem prac. Trzeba pamiętać, że urzędnik Starostwa może zażądać dodatkowych dokumentów a jeśli nie dostosujemy się do jego prośby, wtedy możliwa jest jego odmowa, co będzie skutkować wstrzymaniem dalszych prac do momentu nie wywiązania się z obowiązku dostarczenia kompletu niezbędnych zaświadczeń.