Przedszkole językowe – czy to nie za wcześnie na naukę języka?

Z jednej strony zależy nam, aby dziecko rozwijało się jak najszybciej i chłonęło maksimum wiedzy, z drugiej strony nie do końca wierzymy, że niektóre umiejętności maluchy są w stanie opanować w tak młodym wieku. Wiedząc jak czasochłonna dla nas samych jest nauka języka angielskiego, nie potrafimy zrozumieć, jak taki malec, który dopiero co zaczął artykułować pojedyncze słowa w ojczystym języku, ma się uczyć jeszcze jednego. Prawda jest jednak taka, że im wcześniej rozpoczniemy edukowanie dziecka, tym szybciej i sprawniej będzie ją ono wykorzystywało w przyszłości.

Przedszkole językowe Konstancin Jeziorna, które daje możliwość obcowania z native speakerami, umożliwia dziecku uruchomienie naturalnego procesu oswajania się z językiem obcym i traktowania komunikacji w sposób intuicyjny. Rodzice boją się, że dzieci będą miały problem z odróżnieniem języków, będą mieszać wyrazy polskie z angielskimi i na odwrót. Powody do niepokoju są jednak bezpodstawne. Dziecko przyswaja oba języki – ojczysty oraz obcy, równolegle. Dziecko w początkowej fazie jedynie się przysłuchuje i stara zrozumieć ogólny sens zwrotów i słów. W kolejnej fazie uczy się odróżniać oba języki, a dopiero później zaczyna mówić. Sam proces mówienia również jest procesem. Najpierw dziecko zaczyna wypowiadać pojedyncze słowa, następnie poszczególne frazy, aż do budowy całych zdań.

Między 3 a 7 rokiem życia dziecka rozwija się obrazowy sposób myślenia, któremu towarzyszy również intensywny rozwój fonetyczny. To właśnie w tym czasie dziecko przechodzi radykalną zmianę, poznaje swoje otoczenie, uczy się nowych pojęć i słownictwa.

Zestaw lekarza dla dzieci drewniany

Czy zatem przedszkole językowe to dobry pomysł? Jedni mówią, że wprowadzenie języka obcego w tak wczesnym wieku to zbytnie obciążanie maluszka. Jeśli jednak w przedszkolu wprowadzony jest odpowiedni program, dzięki któremu dzieci mogą przyswajać język poprzez zabawę, nie powinniśmy mieć powodów do niepokoju. No właśnie! Bo istnieje istotna różnica między uczeniem i przyswajaniem. Uczenie przebiega w sposób świadomy i wiąże się z analizowaniem poznawanych zagadnień, przyswajanie jest procesem najczęściej podświadomym.

Dzięki odpowiedniemu wprowadzeniu dziecka w świat gdzie mówi się więcej niż jednym językiem, uchroni go w przyszłości przed lękiem przed mówieniem i ukształtuje pozytywny stosunek do ludzi z różnych kręgów kulturowych. Nauka języka obcego w przedszkolu będzie również stanowiła mocny fundament dla umiejętności budowania relacji interpersonalnych w różnych środowiskach, a wrażliwość językowa pozostanie na wysokim poziomie.

Fajne zabawki dla dzieci

Jest wiele teorii dotyczących edukacji językowej dzieci, ale jedno jest pewne: im wcześniej maluch będzie miał kontakt z językiem obcym, tym lepiej. Mowa tu o przyswajaniu, nie nauce – a to istotna różnica. O ile bowiem uczenie się związane jest ze świadomym poznawaniem nowych treści i analizą, o tyle przyswajanie przebiega w sposób naturalny, często podświadomie. Wczesny kontakt z językiem obcym trwale eliminuje obawę przed mówieniem, kształtuje odpowiednie nawyki i buduje pozytywny stosunek do przedstawicieli innej kultury. Jeśli utrzymamy taki tryb obcowania z językiem, umiejętność swobodnego i naturalnego wypowiadania się, wyczucie i wrażliwość językowa dziecka pozostaną na wysokim poziomie.