Zawody prawnicze – prawnik, radca prawny, doradca prawny – czym się różnią?

Gdy spotyka nas problem natury prawnej, z którym nie potrafimy sobie poradzić, zaczynamy szukać pomocy u ekspertów. Często wtedy nasuwa się nam pytanie, do kogo najlepiej zwrócić się po poradę, do radcy prawego, adwokata, czy może do doradcy prawnego. Dla wielu z nas niewiadomą jest do kogo należy się udać, gdy mamy problem prawny. Nie wiemy, jakie usługi dostępne są na rynku i czym poszczególne kancelarie prawne różnią się od siebie.

Tymczasem poszczególne grupy prawników, z których porad możemy skorzystać, odbiegają od siebie w zakresie posiadanych przez siebie kompetencji. Odmienność ta widoczna jest szczególnie pomiędzy tak bardzo podobnymi z nazwy radcami prawnymi oraz doradcami prawnymi. U doradcy prawnego nie uzyskamy tego samego typu usługi, co w kancelarii radcowskiej. Doradcy prawni to bowiem osoby z wykształceniem prawniczym lecz bez ukończonej aplikacji zawodowej. Nie mogą oni, w przeciwieństwie do radców czy adwokatów, występować przed sądami. Nie należą oni również do żadnej korporacji zawodowej, a zasady ich pracy nie są uregulowane przez prawo.

Radcowie prawni i adwokaci to zaś osoby, które ukończyły odpowiednie aplikacje, a ich wiedza została potwierdzona państwowym egzaminem zawodowym. Te dwa z pozoru różne zawody, jeden kojarzony bezpośrednio ze sprawami karnymi (adwokaci) drugi zaś z gospodarczymi ( radcowie prawni) zostały niemalże ze sobą zrównane w zakresie swoich kompetencji. Z datą 1 lipca 2015 r. radcowie prawni uzyskali bowiem uprawnienia, przysługujące do tej pory tylko adwokatom, do bycia obrońcą w sprawach karnych. Tym samym zniknęły prawie wszystkie różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami, a jedną z nielicznych cech je rozróżniających pozostał inny kolor kołnierzyka przy togach. W związku z tym, zarówno w kancelariach radcowskich jak i adwokackich można uzyskać pomoc prawną w sprawach gospodarczych, rodzinnych, jak również karnych. Oba zawody prawnicze dają gwarancję profesjonalnej i kompleksowej pomocy prawnej. Mecenasi mogą bowiem nie tylko udzielić porady prawnej, przygotować pismo procesowe, ale również zastąpić nas przed sądem czy urzędem.

Należy również zaważyć, że na rynku usług prawniczych występują też doradcy podatkowi. Jak sama nazwa wskazuje są to specjaliści od prawa podatkowego i wszystkiego co z tą tematyką związane. Ponieważ polskie ustawodawstwo w zakresie podatków jest bardzo obszerne i zmienia się nad wyraz szybko, właśnie u doradców podatkowych warto szukać pomocy w przypadku wszelkich problemów z fiskusem.

Szukając odpowiedniej dla siebie porady prawnej warto pamiętać, że rynek usług prawniczych w Polsce jest bogaty w różnego rodzaju specjalistów, zarówno tych mniej jak i bardziej profesjonalnych. Najszerszy wachlarz pomocy uzyskamy u adwokatów i radców prawnych, którzy kompleksowo rozwiążą nasze problemy zarówno z dziedziny prawa karnego, rodzinnego jak i cywilnego.

Artykuł dostarczyła Kancelaria radcy prawnego Białystok