Podnośnik koszowy – zadania przed rozpoczęciem prac

Kwestią priorytetową w sytuacji chęci wykorzystania urządzenia, jakim jest podnośnik koszowy do zadań wynikających z obowiązku pracy jest ocena bezpieczeństwa. W tym celu przed każdorazowym korzystaniem z urządzenia na nowym terenie zarządzający powinien jasno określić warunki pracy i ustalić instrukcję bezpiecznego wykonywania zadań. Co więcej, ważna jest w tym przypadku także ocena ryzyka bowiem praca z wykorzystaniem podnośników koszowych zaliczana jest to tych z kategorii niebezpiecznych (wszystko przez fakt konieczności pracy na wysokościach).

Jeszcze przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren tak, by nie stwarzać zagrożenia dla najbliższego otoczenia. Jak celnie zauważają pracownicy z firmy Gizo, każdy operator podnośnika koszowego musi posiadać w tym celu niezbędne uprawnienia (trzeba sprawdzić czy uprawnienia dotyczą akurat tego typu podnośnika, na jakim ma obecnie pracować) a pracownicy wykonujący prace na wysokościach co najmniej zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Aby zadania przy wykorzystaniu podnośnika koszowego mogły być realizowane należy sprawdzić stan techniczny urządzenia i aktualny przegląd. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki prace nie mogą zostać rozpoczęte bądź muszą być natychmiast wstrzymane. Trzeba również wiedzieć, że podnośnik koszowy powinien zostać umiejscowiony na podłożu, które nie zagraża bezpieczeństwu pracowników i otoczenia.