Rytmika w przedszkolu a rozwój dziecka

Potrzeba ruchu dziecka jest jedną z najbardziej naturalnych potrzeb od najwcześniejszych lat życia każdego malucha. Towarzyszy on, bowiem podczas zabawy dziecka wpływając na jego właściwy rozwój. W celu zapewnienia właściwego rozwoju dziecka w połączeniu z muzyką tworzona jest rytmika zapewniająca doskonałego rodzaju ćwiczenia umysłowe i fizyczne każdego malucha.

Przedszkole i korzyści płynące z zajęć rytmicznych

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest rytmika wykonywana na terenie profesjonalnie działającej placówki przedszkolnej. To właśnie w tym miejscu każdy rodzic oddający swoje dziecko do przedszkola może być pewien, że zajęcia z rytmiki zostaną właściwie poprowadzone.

Najważniejszym zadaniem zajęć rytmicznych jest ukazanie dziecku, że ruch w połączeniu z muzyką i śpiewem jest czymś przyjemnym i dostarczającym radosnych przeżyć. Naturalnie zajęcia z rytmiki mogą być prowadzone także z wykorzystaniem prostych instrumentów dźwiękowych. Głównym zadaniem zajęć rytmicznych w przedszkolu jest, bowiem właściwy rozwój pewnych praktycznych umiejętności w postaci śpiewania, gry na instrumentach oraz zwiększenia sprawności ruchowej dziecka.

Tablica manipulacyjna dla chłopca

Zajęcia te w doskonały sposób są w stanie oddziaływać na kreowanie aktywnej i bardzo twórczej postawy dziecka, co przekłada się na jego późniejsze osiągnięcia. Przedszkole Wilanów prowadząc zajęcia rytmiczne dla dzieci w doskonały sposób wpływają na kształtowanie wyobraźni i bardziej wzbogacone przeżycia. Po za tym zajęcia tego typu, w których jest duża ilość tańca i śpiewu wraz z innymi dziećmi rozwija umiejętność w zdolności współpracy z innymi dziećmi. Rytmika jest w stanie wspomagać także rozwój właściwej postawy społecznej jak i moralnej u najmłodszych, co przekłada się w dużej mierze na późniejsze zachowanie nieco starszych już dzieci. Właściwie prowadzone ćwiczenia rytmiczne wpływają także na zwiększoną możliwość przeżywania muzyki w sposób bardziej emocjonalny. Po za rozwojem emocjonalnym rytmika wpływa również na rozwój fizyczny, estetyczny i typowo intelektualny malucha biorącego udział w zajęciach.

Wprowadzenie zajęć rytmicznych  wywołuje u większości przedszkolaków zadowolenie i satysfakcję z czynnego spędzania wolnego czasu. To właśnie ukazanie radosnej strony rytmicznej ma największy wpływ na rozwój malucha uczęszczającego do przedszkola. Żeby jednak każde dziecko mogło dobierać tego rodzaju korzyści, w pierwszej kolejności jego rodzice powinni postarać się o znalezienie placówki przedszkolnej, która będzie odpowiednio przygotowana i ciesząca się dobrą opinią pośród rodziców.