System rehabilitacyjny w Polsce

Rehabilitacja lecznicza w naszym kraju może być w pełni refundowana. Niestety, każdego roku rosną kolejki na zabiegi rehabilitacyjne w placówkach, które takie oferują. Sfrustrowani są nie tylko pacjenci, którzy przecież nierzadko wymagają natychmiastowej pomocy, ale też specjaliści, którzy mają coraz więcej pracy.

W przypadku usług medycznych o charakterze rehabilitacyjnym, te są konieczne od razu. Pacjenci wymagają profesjonalnego i indywidualnego podejścia do terapii leczniczych, ponieważ dysfunkcje ruchu muszą być niwelowane szybko. Bagatelizowanie ich albo opóźnianie procesu leczenia może wiązać się z wydłużeniem czasu niepełnosprawności, a w wielu przypadkach również do niemożności całkowitego usunięcia wady. W efekcie rehabilitacja nie daje już optymalnych efektów, a chory nie wraca już do pełnej sprawności.

Odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie są medyczne placówki prywatne. To w nich możliwa jest najlepsza i szybka rehabilitacja. Mokotów jest jedną z dzielnic Warszawy. W której taka placówka się znajduje. Leczeni w niej poszkodowani mogą liczyć nie tylko na jakościową opiekę, ale i doskonałe efekty leczenia. To właśnie w placówkach prywatnych wykorzystywany jest sprzęt rehabilitacyjny najnowszej generacji i pracują specjaliści o najwyższych kwalifikacjach.

Ponieważ rehabilitacja narządu ruchu w ramach NFZ nadal „kuleje”, Polacy coraz częściej decydują się na ubezpieczenie prywatne. Tylko takie zapewnia im sowite odszkodowania finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, które pozwala im ponosić koszty leczenia.

Nie ma wątpliwości, że prywatne obiekty rehabilitacyjne będą w ciągłym rozwoju, a te na NFZ nadal będą przeżywać kryzys. Zdaniem ekspertów, niezbędne są zmiany w kwestii kwalifikacji pacjentów do zabiegów rehabilitacyjnych. Tylko wtedy kolejki do oddziałów rehabilitacyjnych mogą być krótsze, a leczenie bardziej skuteczne. Powrót do pełnej aktywności fizycznej musi być przecież realizowany natychmiast, unieruchomiony pacjent nie może pozwolić sobie na długi czas oczekiwania.